Åsta Årøen, Siri Fuglem Berg og Anna Solberg har tre ting til felles: De har vært gravide med et funksjonshemmet barn, blitt utsatt for det de opplevde som abortpress, men valgte likevel å beholde barnet.