Akkurat som i barnehagen treng staten hjelp frå private i barnevernet. Staten driv sjølv 69 barnevernsinstitusjonar, private driv 152. Og akkurat som i barnehagen skjer det ei stille utvikling; mange små selskap blir til større barnevernskonsern.