Lav bemanning og utfordringer knyttet til ledelsesmodellen er årsakene til dette, ifølge forsker i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Åsmund Arup Seip. Han har skrevet en rapport om tidsbruken i barnehager.