Niger er det landet i verden som har redusert barnedødeligheten mest siden 1990, ifølge Redd Barna.