Irakiske kurdere forteller i et norskledet forskningsprosjekt at de lyver om sin historie for å øke muligheten til å få opphold.