I en stortingsdebatt om Opplysningsvesenets Fond (OVF) - gjerne kalt kirkens arvesølv - ble temperaturen uventet høy.