Under 2. verdenskrig sloss amerikaneren Arnold Abbott for fedrelandet. Nå kjemper han en kamp mot de lokale myndighetene i Fort Lauderdale for å få gi mat til byens løse fugler. Etter at byen vedtok nye regler som gjør det mer komplisert å dele ut mat til fattige, har 90-åringen fortsatt som før. Dermed bryter han forbudet.