Ap-medlem i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Marianne Aasen, ber nå de blåblå og KrF innstendig om å ta en tenkepause i arbeidet med å gi skolens livssynsfag nytt navn.