Samfunn

– Man kan ikke gjøre alt om til prinsipielle spørsmål om frihet. Dette er uryddig, sier Torbjørn Røe Isaksen.

I går møtte Høyres kunnskapsminister til kappestrid om friheten på Youngstorget. Det var den sosialdemokratiske tankesmien Agenda som inviterte til frokostmøte med tittelen «Hvem eier friheten?».

Som Vårt Land har omtalt den siste uken, har både Ap og LO den siste tiden gjort frihet til en av sine paroler.

Røe Isaksen anklaget Venstresiden for å lide under en historisk mangel av diskusjon om hvor politikkens grenser skulle gå.