I dag samles flere hundre til stormønstringen Oslo Symposium. Kamp mot avkristning er et hovedtema, og verktøyet er kamp for regjeringsskifte.