85.000 barn vokser opp i fattigdom her i landet, ifølge Fafo. Økningen er størst på østkanten i Oslo i familier med minoritetsbakgrunn.