Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Det Norske Misjonsselskap (NMS) gikk i 2009 sammen om en støtteordning til misjonærbarn. Ordningen kom etter en spørreundersøkelse blant 1.500 misjonærbarn og en beklagelse for omsorgssvikt og smerte påført mange av dem.