I år kommer mer enn 1.100 gutter og jenter under 18 år til Norge for å søke asyl. De aller fleste får opphold i Norge. De aller fleste er gutter.