For å understreke viktigheten av at seksuelle minoriteter ikke skal straffeforfølges, har Solberg-regjeringen økt bevilgningen til menneskerettighets- og demokratiorganisasjoner i Uganda med 25 millioner kroner. Utenriksminister Børge Brende (H) ønsker med dette å sende et tydelig signal til president Yoweri Museveni.