Enda en valgkamp er over. I dag strømmer velgerne til stemmelokalene for å bestemme hvem som skal styre Norge fram til 2017. Enda en gang er Jørgen Randers litt oppgitt. Norges eneste professor i klimastrategi har talt klodens sak i en mannsalder. Randers har siden 70-tallet forsket, undervist og forkynt budskapet om bærekraftig utvikling. 
Men i år som ved foregående valg, er ikke klima blitt sentralt tema i valgkampen.