– Livet har to utganger. Enten har du tatt imot Jesus og kommer til himmelen. Eller så bærer det rett en annen vei, sier Kirsten Ragnhild Vikøren (73).