– Klistrelappene til dem som er hjemme skal ikke på døra, men i postkassen. Pass på å si fra til bøssebærerne. Ellers blir folk sinte på oss.