– Hvorfor lager dere ikke kirken bruksanvisning til messen?