– Fridtjof Nansen tilhørte en høyreautoritær strømning preget av individualisme, sier Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo og forfatter av boka Fridtjof Nansen – Mannen og myten.