På innsiden av Norge IDAG

STRIDEN I KRISTEN-AVISEN: Sjefredaktør Finn Jarle Sæle stod mot assisterende redaktør Bjarte Ystebø. Én vant.

Reportasje

– Dette er det bygget jeg beundrer mest. De har så mange kristne funksjoner her, at jeg tør å kalle det Norges fremste kristne bygg, sier Norge IDAG-gründer Finn Jarle Sæle (75). Han møter opp til Norge IDAGs generalforsamling i Credokirkens lokaler med dressjakken hengende over skulderen. Når det blir hans tur på talerstolen skal han tale om sitt yndlingstema.

Og hva er det? Suksess.

– Men det spørs vel om det blir suksess i kveld?

– Det er suksess, svarer han.

– Jeg forlot Dagen etter å ha gitt dem 40 millioner. Nå har jeg gitt disse aksjonærene her 40 millioner. Enkelt og greit.

Episoden Sæle refererer til er da han måtte gå av som Dagen-redaktør i 1999 og startet Norge IDAG samme år. Etter de siste månedenes hendelser, har situasjonen i den kristne ukeavisen begynt å ligne mer og mer på en reprise. Bjarte Ystebø har vært assisterende sjefredaktør i avisen i 23 år, men de siste månedene har det brutt ut en offentlig konflikt mellom han og styret i avisen om hvem som skal lede veien videre. Generalforsamlingen onsdag kveld skulle avgjøre dette en gang for alle, med opptelling av aksjonærenes fullmakter.

Generalforsamling i Norge IDAG. Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø.

Et forsøk på å forstå

Men hva er det som egentlig har skjedd? Vi har prøvd å forklare det flere ganger, men ingen kan vel vite bedre enn en av hovedmennene selv? Vårt Land spør den frimodige lederskikkelsen på tomannshånd.

– Bjarte Ystebø mener han var forespeilet en større rolle enn han fikk. Hva skjedde?

– Absolutt nei. Det er fake news.

– Han snakker ikke sant?

– Han kan ha fått sitt eget inntrykk, og dannet seg sin egen oppfatning. Og akkurat det ligger utenfor min oppgave å kommentere.

– Så dere har misforstått hverandre?

– Nei, vi har ikke sagt noe som helst om en konkret stilling. Vi har trainees som kan nå toppen. Jeg kan ikke gå rundt og love noe på styrets vegne et år i forveien. Det vet alle.

– Han er ikke egnet?

– Han er godt egnet som sjefredaktør. Meget dyktig debattant, skribent og organisator.

– Hvordan er deres forhold i dag?

– Nei, vi har jo hatt nok å gjøre på hver vår kant. Det blir ikke mye tid til ekstra snakking, når man skal besvare en milliard telefoner.

– Dere har jo jobbet tett sammen i 23 år. Og så plutselig står dere mot hverandre, hvordan er det?

– Jeg har jo jobbet tett med mange andre også.

Generalforsamling i Norge IDAG. Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø.

– Han har jo vært din høyre hånd i lang tid?

– Nei, assisterende redaktør i noen år.

– Hva er din rolle i avisen nå?

– Det er å bidra til de best mulige resultater i markedet, økonomien og i åndskampen.

– Så ikke noe redaksjonelt ansvar?

– For å oppnå det, er man nødt til å få til betydelige redaksjonelle synergier.

– Hva sier du til de som kritiserer deg for å ansette nære familiemedlemmer?

– Det er forsøk på trylling, sier han og ler.

– De mener jeg har tryllet nære familiemedlemmer opp av hatten. De har beskrevet det hele som en tryllekunst jeg behersker i fullkommenhet.

Finn Jarle Sæle kaller kritikken om ansettelsene av kone, svigerinne og sønn i lederstillinger for «familiemyten».

– Men er det en myte, Sæle?

– Ja, det er en myte.

– Jeg kan ikke komme på en eneste avis med noe lignende.

– Nei, men så er det heller ingen andre avisredaksjoner som er bygd av én familie alene.

– Vil man ha Norge IDAG så må man jo ta det Norge IDAG som allerede er til, ved hjelp av én familie. Å komme og si at de familiemedlemmene ikke skulle vært der, det er en absurditet.

– Det har blitt brukt store ord mot Ystebø i denne konflikten. Han er blitt kalt Judas og blitt sammenlignet med djevelen. Hvordan forsvarer du det?

– Nei, det er feil.

– Dere kalte Ystebø en Judas på lederplass.

– Nei, nei, nei.

– Og Hanvold sammenlignet Ystebø med djevelen.

– Nei, det er ikke riktig. Hanvold får svare for seg selv, men feil er det.

– Du er uenig i at du tar i bruk slike beskrivelser?

– Ja.

– Er du helt sikker på dette?

– Ja. Det er Dagen som har funnet opp de glosene der og lagt dem rundt halsen på meg.

Generalforsamling i Norge IDAG. Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø.

Det er Dagen som har funnet opp de glosene der og lagt dem rundt halsen på meg

—  Finn Jarle Sæle, grunnlegger av Norge IDAG

Selbekk på plass

Samtidig som Vårt Land har forsøkt å komme nærmere et svar på konfliktens kjerne med Finn Jarle Sæle, har køen til å levere inn sine fullmakter vokst seg lang. Fremst i køen har det hopet seg opp, for der står Jan Hanvold og leverer det som ser ut til å være fullmakt etter fullmakt. Lenger bak i køen står en annen kristen-profil: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

– Jeg kan garantere at jeg ikke kommer til å stemme, men i tilfellet de ønsker å kaste ut pressen har jeg skaffet meg noen aksjer.

Dagen har vært primus motor i å gjøre konflikten i Norge IDAG offentlig.

– Man kan aldri utelukke noe, sier han.

Heldigvis ble dørene aldri lukket for pressen på generalforsamlingen i Credokirkens lokaler. I stedet fikk vi overvære den voldsomme forsinkelsen som først virket å være grunnet i at Bjarte Ystebø aldri møtte opp. Vi spurte Sæle om hva som skjedde og hva vi ventet på. Da svarte han at Ystebø trolig «hadde druknet i et badebasseng av fullmakter».

Samtidig med dette får Vårt Land øyet på en disputt bak ryggen på oss, hvor den køende Selbekk har havnet i munnhuggeri med et bord bestående av flere av Norge IDAGs ledere, samt Jan Hanvold. Kristenpressen barker sammen om abort – og enes. Men da det amerikanske valget tas opp blir det harde fronter. Selbekk understreker blant annet at han ikke setter særlig pris på kuppforsøket 6. januar.

Stemmeopptellingens kaos

På et merkelig vis skal nettopp det amerikanske valget bli «relevant» også under Norge IDAGs generalforsamling. Det «stjålne» valget henger plutselig som et spøkelse over lokalet i Credokirken.

– Det kan bli som det amerikanske valget. Det kan bli omstridt, kommenterer Finn Jarle Sæle.

Og først da Selbekk endelig kommer frem til opptellingsbordet for å gi fra seg sin fullmakt, blir det nemlig kluss. Det blir også kastet ut en slengkommentar om at det er viktig å sjekke «litt ekstra», slik at det «ikke går som med det amerikanske valget». Ordene tilhører den nyansatte daglige lederen i Norge IDAG, som også er Sæles sønn.

Problemet som etter hvert oppstår er at opptellingen av hvem som hører til Ystebø og Sæles side blir så delt på midten at enhver stemme får stor uttelling. Det er dette som gjør at alt ender i en tre timer lang forsinkelse, vi venter, venter og venter, mens Jan Hanvold benytter tiden til å tungetale midt i lokalet med et pappkrus i hånden.

Når løsningen endelig ligger nær, har blodsukkeret sunket og temperaturen steget. Sakte, men sikkert forstår vi at Bjarte Ystebø aldri har vært forsinket, men sittet på bakrommet og diskutert mulige løsninger på konflikten.

Generalforsamling i Norge IDAG. Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø.

Det kan bli som det amerikanske valget. Det kan bli omstridt

—  Finn Jarle Sæle, grunnlegger av Norge IDAG

Ystebø kommer

Situasjonen er uoversiktlig, og Vårt Land spør den nyankomne Bjarte Ystebø om en forklaring på ventetiden. Han forteller at det på bakrommet ble lagt frem et kompromissforslag, som dreide seg om å doble styret fra fem til ti medlemmer. Disse skulle så arbeide med «spørsmålene», som han ikke vil kommentere. Det ville med denne løsningen blitt en ny generalforsamling, og ikke blitt noen avklaring onsdag kveld.

Men akkurat idet vi får has på Ystebø, har styret og Finn Jarle Sæle avslått denne alternative løsningen. Ystebø legger også til at han har forstått på Sæle at dersom Ystebø vinner i kveld, vil Sæle kalle inn til en «ekstraordinær generalforsamling».

Så hva foregår nå, da? Vårt Land leter opp Finn Jarle Sæle igjen.

– Ystebø sa akkurat til meg at dersom du taper kaller du inn til ekstraordinær generalforsamling.

– Det er det han som sier. Jeg spiller mine kort når det passer.

– Og hvilke kort er det?

– Det har med etikk og integritet å gjøre.

Han forklarer videre at de forkastet den alternative løsningen fordi Norge IDAG ikke kan «ha like mange i styret som i Stortinget».

Generalforsamling i Norge IDAG. Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø.

Kampen om fullmaktene

Vi beveger oss bort til stemmeopptellingsbordet igjen, hvor sønnene Joel Ystebø og Runar Sæle diskuterer.

– Nå må dere slutte med denne kranglingen, for det der er jo de endelige tallene, kommer det fra sidelinjen.

I kampens hete blir det brukt retoriske virkemidler som «det skjønner du også».

Finn Jarle Sæle bryter inn og sier at «vi må videre».

– Men vi må ha et legitimt tall, kontrer Joel Ystebø.

– Vi må komme videre. Tallene blir ikke 100 prosent uansett, svarer Finn Jarle Sæle.

Rundsnippen som forsvant

Det kan gjerne virke hektisk, men Finn Jarle Sæle tar seg tid til å drøse med Vårt Land om løst og fast – helt uoppfordret.

– Jeg hadde tenkt å få meg en sånn rundsnipp igjen til gebursdagen min, for de har tatt fra meg så mange presterettigheter.

– De har tatt det fra deg?

– Plutselig har jeg ikke lov til å vie noen. Staten plukker fra meg det Gud har gitt meg.

– Hvorfor?

– De holder på med rare lover og totalitære tendenser.

– Hva har du gjort eller sagt?

– Ingenting.

Generalforsamling i Norge IDAG. Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø.

Plutselig har jeg ikke lov til å vie noen. Staten plukker fra meg det Gud har gitt meg

—  Finn Jarle Sæle, grunnlegger av Norge IDAG

«Levi-feberen»

Sæle forteller også at han planlegger sommergudstjenester i Bergen sammen med predikanten Levi Jensen.

– Levi, han er et fenomen. Han imponerer meg. Han har jo invitasjoner fra 2200 skolegrupper. Jeg sa til han, bevis det for meg, for jeg trodde ikke på det. Så derfor tok vi en runde på alle videregående skoler i Øygards- og Bergensområde. Og det var sant.

– Lærerne er jo dansende galne, de nekter han å stå på bussholdeplassen og ditt og datt, så det er jo ufattelig morsomme forestillinger, for Levi vinner alltid.

Det Finn Jarle Sæle refererer til er Levis TikTok-konto, som for øvrig er tatt ned av det populære sosiale mediet.

Sæle mener ungdommenes interesse er «genuin», og at det er en «massebevegelse» på vei.

– De telefonene jeg har hørt, de er dønn seriøse.

– Ungdommene hører på budskapet hans?

– Når får jeg en bibel, spør de. Og kan jeg bli frelst, spør de.

Denne «Levi-feberen» forsvinner ikke med det samme, legger han til. Han har regnet seg frem til at med 2200 elevgrupper kan det fort og snart bli en massebevegelse på bortimot 100.000 ungdommer som er frelst og har tatt imot nytestamentet.

Det Finn Jarle Sæle ikke har tatt høyde for, er hvilke grunner som ligger bak ungdommenes interesse i Levis TikTok-profil, og kanskje enda mer: Hvordan TikTok fungerer.

Pausedrøsen om Levis TikTok er derfor en av de største generasjonskollisjonene Vårt Land har bevitnet, om ikke noen gang, så i hvert fall på lang, lang tid.

Generalforsamling i Norge IDAG. Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø.

Generalforsamlingen starter – endelig

Men nok pausedrøs nå. Klokken har sklidd over ni og generalforsamlingen er plutselig i gang. Alle finner plassene sine og sitter spent og venter på kveldens utfall. Møtet ledes av en advokat og fra start går det rivende raskt unna:

– Det er nå over fire timer siden møtet begynte, vi må nå begynne med taletid. Vi begrenser det til det som gjelder spesielt regnskapsføringer.

Det kan ha vært et viktig innspill fra møtelederen. Men ikke lenge etter har Finn Jarle Sæle funnet veien til scenen igjen, denne gang med sjefredaktørens redegjørelse – som også drar ut.

– Vi skal stå i åndskampen mot avkristningen, sier han fra scenen.

– Bunnen i avkristningen er bibelkritikken. Det er bunnen i den kristne tilbakegangen og tomme kirkebenken, den massive tilbakegangen i menigheter hvor nesten ingen bryter trenden. Vi må bryte dette, for å bli et normalt land i verden. De som kommer fra Ukraina snakker alle om Gud. I Russland gjør de det. I Latin-Amerika. Her derimot, nedsnakkes kristendommen i skolebøkene og vi får en rekke lover som begrenser religionsfrihet. Vi må bli et normalt land i verden igjen, messer han.

Generalforsamling i Norge I Dag.

Ystebøs nederlag

Det var en halvtime etter dette igjen at Bjarte Ystebø fikk innta scenen for å legge frem forslag til hvordan Norge IDAG kunne bli drevet videre i hans hender. Og her falt plutselig dommen vi alle hadde ventet på. Midt ute i talen kom innrømmelsen:

– Vi har forberedt oss godt til møtet gjennom aktiv jakt på fullmakter og aksjonærer. Det har gått som det har gått. Vi vet hvordan dette ender. Vår side kommer til å tape denne avstemmingen.

Vårt Land huker tak i den tapende part etter han har forlatt scenen, og vi stiller oss som tredje mediehus i rekken.

Nå vet jeg hvordan Erling Braut Haaland har det

—  Bjarte Ystebø, assisterende sjefredaktør i Norge IDAG
Generalforsamling i Norge I Dag. Bjarte Ystebø.

– Nå vet jeg hvordan Erling Braut Haaland har det, åpner Bjarte Ystebø til Vårt Land.

– Hva skjer med Norge IDAG for deg nå?

– Det må jeg tenke på. Jeg må tenke på veien videre for min egen del.

– Vil de ha deg der?

– Det vet jeg heller ikke. Det som har blitt sagt frem til nå tyder på at jeg ikke har tillit hverken fra styret eller ledelsen.

– Hvordan opplevde du denne generalforsamlingen?

– Dette var en veldig grei gjennomføring av generalforsamlingen.

– Du opptrer litt som den voksne her. Har du det inntrykket selv?

– Her i kveld syns jeg alle har opptrådt greit.

Han har et avslappet forhold til «konfliktens dynamikk», forteller han.

– Men å bli kalt Judas, er det noe man må tåle i denne fløyen av kristen-pressen?

– Det burde det sikkert ikke være, men det er definitivt ikke mer enn jeg kan tåle.

Generalforsamling i Norge IDAG. Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø.

Vårt Land løper videre til Finn Jarle Sæle for å høre hva han har å si i triumfens rus.

– Er du glad?

– Jada.

– Suksess?

– Suksess igjen, smiler han og legger til.

– Men suksessen var for selskapet, det er ikke alle som er like glad og fornøyd, og det er en smerte vi må ta alvorlig.

– Vil Bjarte Ystebø fortsette i Norge IDAG?

– Det tror jeg på.

– Og de andre ansatte?

– Det tror jeg også på.

Og hva med deg, har du ingen planer om å pensjonere deg?

– Olav Thon startet hotellkjede da han var 80. Det var jo da Thon Hotels kom for fullt. Jeg så på TV da han gikk av, med den kledelige luen på. Han sa han egentlig hadde tenkt å fortsette som konserndirektør til han var 104. Det ville vært passe.

Til slutt legger Sæle til:

– Det er ingen som kan kopiere Olav Thon, men alle kan gi opp den der håpløse pensjoneringen.


---

Norge IDAG

  • Konservativ, kristen ukeavis, med base i Bergen.
  • Startet opp i 1999, av Finn Jarle Sæle.
  • Rundt 11.000 abonnenter, utgitt én gang i uka.
  • Konflikten handlet om hvem som skal lede avisen, etter at Finn Jarle Sæle etter planen skulle trekke seg tilbake.
  • Assisterende sjefredaktør Bjarte Ystebø mobiliserte aksjonærene for å sikre støtte på generalforsamlingen onsdag 29. juni, men tapte.

---

Les mer om mer disse temaene:

Geir Magne Staurland

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Reportasje