– Det siste årets medieoppmerksomhet rundt Til Helhet har vært belastende. Bildet som er blitt malt i media er at vi er en slags kamporganisasjon som prøver å påtvinge andre vårt syn. Men fortiden får vi ikke endret. Nå gjelder det å se framover og finne en vei som gjør at vi kan ha en positiv betydning for de som involverer seg i dette nettverket, sier Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).