– Vi håper at det nye Kirkens hus blir det vi tegnet oss opp for, et større kristelig organisasjonsfellesskap som jeg mener er en veldig god idé. Blir det mange færre aktører, blir det også færre vi kan ha et samarbeid med. Derfor er vi spente på hvem som til slutt vil sitte der, sier Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen.