– Jeg kan tenke meg at ledelsen er i villrede om hvordan de internt skal håndtere Rolf Furulis kritikk mot Det styrende råd, sier Hege Kristin Ringnes, som nylig har avlagt doktorgrad om Jehovas vitner ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.