– Når høye seertall, nye følgere og antall likes blir den nye målestokken, kan det bli fristende å lage saker som har nyhetsverdi eller er underholdende, sier førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen på Det teologiske fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo.