– Vi ønsker å videreføre arbeidet Til Helhet, men vi vurderer å legge ned organisasjonen. Dette vurderer vi fordi vi kontinuerlig evaluerer hva som tjener saken best og hvordan vi best mulig kan fremme det klassiske synet på ekteskapet.