– Jeg er en troende kristen, men jeg vil selv bestemme når jeg har mine andakter og med hvem, sier den svenske organisten til Kyrkans tidning.