Frelsesarmeen har kun ett offisielt syn på hva som er en akseptabel ramme for seksuelt samliv, og det er ekteskapet mellom mann og kvinne. I november fortalte Vårt Land at en person som lever i likekjønnet ekteskap, har fått bli soldat i Frelsesarmeen i Norge.