I kveld vedtok Stortinget at det skal være mulig å nekte pass til barn hvis et er grunn til å tro at den mindreårige vil utsettes for straffbare forhold i utlandet. Det ble også vedtatt at Barnevernet skal i tilfeller må godkjenne at mindreårige får pass.

– Passnekt er et svært godt verktøy for å hindre at barn og unge blir uttransportert fra Norge ufrivillig. I Hammerfest er det nylig avdekket at kanskje så mange som 33 barn som er norske statsborgere er sendt ut av landet, skriver Silje Hjemdal, barne- og familiepolitisk talsperson for Frp i en e-post.

En samlet Justiskomite sto bak innstillingen. Dette er førstegangsvoteringen i Stortinget.

Moxnes stemte mot

Kun Bjørnar Moxnes fra Rødt stemte mot forslaget.

– Jussbuss har påpekt at en videre lovhjemmel og senket bevissthetsterskel i saker om tilbakekall og nektelse a pass til barn, kan medføre økt risiko for at barn fra bestemte land forskjellsbehandles i møte med passmyndighetene, skriver Moxnes i en tekstmelding.

Han skriver videre at det i lovforslaget forutsettes at en ordningen med nasjonale ID-kort skal være på plass.

– Men den ordningen er ikke på plass, og dermed kunne vi ikke stemme for forslaget, skriver Moxnes.

Startet i fjor

I juni igangsatte justisminister Jøran Kallmyr arbeidet med lovendringen.

Stortingsvedtaket er en oppfølging av et stortingsvedtak fra mai i fjor, hvor det ble vedtatt en anmodning om innstramming i passloven.

Deler av foranledningen til saken er NRKs avsløringer av at minst ti norske elever har gått på koranskole i Somalia, der de har blitt grovt mishandlet.

LES MER:

Frp misfornøyd – krever enda strengere tilsyn med «koranskoler»

Barneombudet roser justisministeren for passnapping

Vanskelig å hjelpe unge som etterlates av foreldrene i utlandet