Orgelklubben Ferdinand i Bergen har nå en stabil elevmasse på 25–30. Men øvre aldersgrense er 18 år. De siste årene har flere voksne meldt sin interesse for å lære orgelspill.