– Når vi nå er mer isolert i hverdagen som følge av koronaviruset, ønsker vi å oppmuntre til og gi flere frimodighet til å feire nattverd i hjemmene, ikke minst i påskehøytiden, sier Jarle Skullerud, synodeformann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.