Frå søndag 10. mai vil det vere mogleg å feire gudsteneste i kyrkjene igjen. Fleire vil også kunne delta i dåp, bryllaup og gravferder i sommar. I tillegg kan nattverd også gjennomførast, dersom ein følgjer dei nye retningslinjene.