– Vi setter pris på at de har nedjustert planene og lyttet til våre innspill, men vi er fortsatt oppgitt over mangel på involvering fra start. Vi håper på større involvering i tiden fremover, og at dette kan bli noe som kan komme beboerne våre til gode i tillegg, sier Marianne Østhagen, styreleder i Eufemia borettslag.