«Aldri alene» er et nytt trosopplæringsopplegg laget for å treffe «tweens» – altså barn i alderen 10 til 14 år. Opplegget er tiltenkt barn i overgangsfasen fra kristent barnearbeid til ungdomsarbeid, og er et gruppe-
basert ressursmateriell. Prosjektleder i Søndagsskolen Norge Karin Kvalvaag Manvik sier årene som kan kalles «tweens-alderen» er avgjørende for 
troen.