– Jeg tror intensjonen bak listen er god, men sånn jeg ser det legger de opp til en klassifisering av kirker. Man skaper en A- og B-lagstenkning. Er dette byggende for fellesskapet i Den norske kirke? spør Sofie Braut, lektor og skribent.