– Det er en god sak å kjempe for ufødte barns liv. Vi må ha barnets perspektiv, hvis ikke får vi et veldig brutalt samfunn, sier Bjarne Gustad, sokneprest i Kautokeino til Vårt Land.