– I lys av den saken som er kommet nå, og siden det lenge har vært ønsket en revisjon, vil vi gå gjennom retningslinjer og ordninger på nytt, sier Ingunn E. Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen.