I Bergen og Trondheim har pasienter allerede tilbud om å snakke med en imam. Nå har Oslo universitetssykehus og sykehjemsetaten i Oslo kommune fått 300.000 kroner til å ansette en sykehusimam.