– Alt som kan bidra til at avhoppere får bearbeidet det de bærer på og blir mer forsont med seg selv, er sunt og godt. Også innad i trossamfunn er det sunt å ta oppgjør med ting som ikke burde ha skjedd og at man lærer av sine feil, sier psykolog Kari Halstensen ved Modum Bad.