– Det er raust og flott at Den norske kirke vil hjelpe ikke-religiøse som står uten egnede seremonilokaler under koronakrisen, men også religiøse minoriteter kan være i samme situasjon, sier Ingrid Rosendorf Joys, leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).