– Det aller viktigste signalet landsstyret ønsker å sende til administrasjonen med dette vedtaket, er at vi skal gjøre en helhetlig vurdering av søkeren. Hva vi vil vektlegge, må vi vurdere ut fra stillingens formål, sier generalsekretær i KRIK, Silje Kvamme Bjørndal til Vårt Land.