Styret for NLA Høgskolen har vedtatt å bygge nye undervisningslokaler på Vinderen i Oslo, på Diakonhjemmets område.