– Samarbeidet som eksisterer mellom noen av våre skoler og KRIK er ikke særlig forpliktende for noen av partene, og blir ytterligere svekket med denne utviklingen. At vi slik driver fra hverandre er det siste vi trenger i en tid der vi bør stå sammen i kampen for at barn, unge og voksne skal stå imot det enorme presset om å praktisere en tro som bryter med Gud gode vilje.