NLA Høgskolen har et mål om å kunne tilby full presteutdanning i Bergen. I dag må høyskolens teologistudenter ta det siste halvåret med praktikum ved en annen institusjon. Men foreløpig er det satt en stopper for NLAs planer om å tilby dette selv.