De som nå blir sendt hjem har beskjed om hel eller delvis permittering på ubestemt tid