– Det at også alle midler som var tilgjengelige på private kontoer ble sperret, gjør at vi ikke ville hatt penger til mat og daglige utgifter, uten støtte fra venner og støttespillere. Det har skapt store utfordringer, sier Arne Viste.