Livssyn og ideologi

– Til dere som ikke anerkjenner oss som livssyn: Kom på et vegantreff!

BERGEN: Norsk vegansamfunn er ikke fornøyde med avslaget de fikk på ønsket om å registrere seg som livssynssamfunn. Anette Nedreli oppfordrer skeptikerne til å komme og se med egne øyne hva et vegantreff går ut på.

Anette Nedreli
Vegantreff Norsk vegansamfunn Bergen pygmalion kafé

Kristne møtes i kirka, muslimer i moskéen og jøder i synagogen. Når veganerne – som også ønsker å anerkjennes som et livssynssamfunn – samles, spiser de mat sammen på kafé.

Denne søndagen i oktober har vegansamfunnets lokale gruppe i Bergen valgt en kafé like ved Bryggen som møtested.

Når du drar på vegantreff, tenker du da på det som en livssynssamling?

– Jeg tenker på det som vegantreff, sier Anette Nedreli og ler litt før hun fortsetter:

– Men det er jo en livssynssamling, for vi er folk som deler samme livssyn som samles.

Anette Nedreli
Vegantreff Norsk vegansamfunn Bergen pygmalion kafé

Nedreli er lokal koordinator for Norsk vegansamfunn (NVS) i Bergen, og er med på å arrangere «vegantreff» den første søndagen hver måned.

Hun har selv vært veganer i 12 år. Selv om hun alltid har vært glad i dyr, var det da søsteren hennes jaget etter henne med et kalkunhjerte at hun begynte å ta avstand fra ulike animalske produkter. Siden har hun ikke sett seg tilbake.

Nedreli virker som hun kan regnes som en slags ekspert på vegansk kosthold.

– Det er ikke alltid jeg orker å søke opp ting når jeg vet at jeg bare kan spørre Anette, sier én av de andre deltakerne.

Jeg har ikke lyst til at dyr skal lide og dø for mine produkter. Jeg vil at dyrene skal få være i fred

—  Anette Nedreli

Veganisme som livssyn

Tidligere denne måneden ble det kjent at NVS ikke fikk innvilget søknaden sin om å få motta tros- og livssynsstøtte.

Dette til tross for at Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) allerede i 2015 konkluderte med at veganisme er et livssyn. Det samme har Den europeiske menneskerettskommisjonen gjort.

Vegantreff Norsk vegansamfunn Bergen Pygmalion kafé

– Vi er ikke enig i avslaget og i de begrunnelsene som legges til grunn. Derfor velger vi å sende inn en klage, sa NVS-leder Steffen Tretvoll Althand til Vårt Land da nyheten ble kjent.

Vårt Land har nå fått tilgang til den innsendte klagen hvor NVS argumenterer mot Statsforvalterens avslag. Her reagerer de blant annet på at Statsforvalteren ikke nevner det sentrale elementet i et vegantreff: å dele et vegansk måltid sammen, og at det dermed misforstås hva formålet med samlingene til NVS er.

Også Anette Nedreli stiller seg uforstående til Statsforvalterens oppfatning av hva vegantreffene går ut på. Hun mener essensen er å treffe folk med samme livssyn, samles og få kontakter innenfor veganmiljøet.

Vegantreff Norsk vegansamfunn Bergen pygmalion kafé

Ett av momentene i klagen er forfattet av professor i religionsvitenskap og ekspert på menneskerettigheter, Dag Øistein Endsjø.

Han skriver blant annet at Statsforvalterens avvisning «representerer en svært skjønnspreget fortolkning av et livssynssamfunn der hensynet til alt liv preger nettopp de fleste aspekter av etikken og forståelsen av menneskets plass i alle deler av tilværelsen». Dette bryter direkte med det Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast, skriver Endsjø.

---

Veganisme som livssyn

  • I 2015 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at veganisme er et livssyn. Norske veganere fikk dermed juridisk vern mot diskriminering og hatefulle ytringer.
  • Også den europeiske menneskerettighetskonvensjonen anerkjenner veganisme som livssyn.
  • Norsk vegansamfunn har på sine hjemmesider definert veganisme på følgende måte: «Veganisme er et etisk standpunkt og en levemåte basert på respekt for dyr. Veganer har et plantebasert kosthold og unngår generelt å støtte produksjonsformer som utnytter dyr.»

---

Ønsker å gi innsikt

At søknaden ble avslått synes Anette Nedreli er synd. Hun mener det er en vesentlig forskjell mellom å spise plantebasert, altså å unngå animalske produkter i kostholdet, og å ha veganisme som livssyn.

Hun forklarer at det er ønsket om å hindre dyrs lidelse som gjør at hun selv spiser mat og bruker klær uten dyreprodukter.

– Jeg har ikke lyst til at dyr skal lide og dø for mine produkter. Jeg vil at dyrene skal få være i fred, utdyper hun.

Vegantreff Norsk vegansamfunn Bergen pygmalion kafé

Med dette som utgangspunkt er det kanskje lett å forstå at vegantreffene på søndager ofte etterfølges av en stille demonstrasjon for dyrs rettigheter like i nærheten av kaféen i Bergen.

– Skal du være med på aktivismen etterpå? spørres det rundt i lokalet blant deltakerne.

Aksjonen kalles «Reality of farmed animals» og arrangeres av aktivistorganisasjonen World Saving Hustle. Aktivistene stiller seg opp med skjermer som viser bilder av dyr i matindustrien med ønske om at forbipasserende skal komme bort og «få litt innsikt», slik Nedreli forklarer det.

Hun understreker at NVS ikke er formelt tilknyttet World Saving Hustle, og at protest-aktiviteten ikke er en del av vegantreffet. Det er imidlertid slik at de som deltar på det ene, gjerne også deltar på det andre.

– Det er et livssyn

Nedreli har ikke gitt opp håpet på at NVS kan få status som livssynssamfunn, og tror klagen til Statsforvalteren kommer til å gå gjennom.

Hun trekker spesielt fram muligheten de kan få til å tilby gratis veganmat til medlemmer med dårlig råd dersom de får tildelt årlig livssynsstøtte.

Hva har du lyst til å si til den som avgjør om dere får utdelt støtte eller ikke?

– Veganisme bør anerkjennes som livssyn, fordi det er et livssyn. Og kom på et vegantreff, så får dere se selv!

Vårt Land har vært i kontakt med Statsforvalteren i Agder som opplyser at Vegansamfunnets sak er oversendt som klagesak til barne- og familiedepartementet og at de ikke uttaler seg i saker som er til videre behandling.


Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Livssyn og ideologi