Nyheter

Norge har fått «verdens første veganske livssynssamfunn»

Norsk Vegansamfunn har registrert seg som livssynssamfunn, og kan nå søke statstøtte på lik linje med andre livssynsorganisasjoner. – Hva blir det neste, spør Sp-politiker Jenny Klinge.

Sp-politiker Jenny Klinge sier hun lar seg provosere av at Norsk Vegansamfunn har registrert seg som livssynssamfunn for å søke statsstøtte. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet.

Søndag 30. august kunngjorde NVS at de har formelt registrert seg som en livssynsorganisasjon. Ifølge dem utgjør de verdens første veganske livssynssamfunn. I en pressemelding skriver de at de håper at en eventuell statsstøtte vil styrke deres arbeid for dyrevelferd.

– Vår ambisjon er å skape et samfunn der vi behandler dyr med empati og tanke på deres individuelle opplevelse og skjebne. Når vi får til det, vil det være en stor seier for oss, og ved å ha stiftet et livssynssamfunn er vi et stort og viktig steg nærmere det målet, sier Steffen Tretvoll Althand (36), som på stiftelsesmøtet ble valgt til ny leder i NVS.

Som et livssynssamfunn kan NVS få en statlig støtte på 580 kroner per medlem. NVS, som har rundt 500 medlemmer i dag, planlegger å bruke en eventuell støtte til å fjerne medlemsavgiften, for å få flere yngre inn i organisasjonen.

– De er et livstilssamfunn

I juli sa NVS at de vil bruke en statsstøtte til å skjerpe sin konkurranse mot kjøttlobbyen. Dette mener stortingspolitiker Jenny Klinge (Sp) er svakt argument for å kunne påberope seg å være et livssynssamfunn.

– Norsk Vegansamfunn er ikke et livssynssamfunn, men et livsstilssamfunn. De snakker om kosthold og har sagt de vil bruke statsstøtten til å bekjempe kjøttlobbyen. Hva blir det neste hvis det er dette som skal til for å få støtte, tordner Klinge (Sp).

– Men ser du ikke elementer av et livssyn i å snakke om likestillingen av dyr og mennesker?

– Jo, men så er det veldig mange som mener de kan leve i en større sameksistens med dyr, men uten å ha en regel om at dyret ikke kan spises. Da burde det kvalifisere på samme vis som det NVS gjør.

– Kan måtte gjennomgå ordningen

Alle registrerte tros- og livssynssamfunn kan søke om statsstøtte, og hvorvidt de får er opp til Fylkesmannen. Klinge mener mener at hvis NVS får statsstøtte, så må man se på ordningen på nytt.

– Det er galskap hvis de skal få støtte bare ved å registrere seg som et livssynssamfunn. Det blir helt feil bruk av offentlige penger, sier Klinge, som tidligere har ytret sin motstand mot NVS til Nettavisen.

Vil få innpass i skoleundervisning

NVS håper statusen som livssynssamfunn vil kunne gi dem innpass i livssynsundervisningen på norske skoler.

– Vi ønsker å bruke disse midlene til å vokse og å bli en enda mer tydelig og synlig aktør i samfunnet, og å styrke vårt arbeid for å få til endringer i samfunnet til beste for dyrene. Det at vi nå er et livssynssamfunn vil også bety at vi kan jobbe for å få del i livssynsundervisningen på skolen, sier Tretvoll Althand.

Klinges svar til NVS' håp om å inngå i skoleundervisningen til norske barn, er kontant:

– Hvis deres inntog skal føre til at vi må revidere skolebøker og at lærere må undervise i deres vrangforestillinger, så er det noe som er sterkt problematisk, sier Klinge.

LES MER:

---

Fakta:

  • I 2015 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at veganisme er et livssyn. Norske veganere fikk dermed juridisk vern mot diskriminering og hatefulle ytringer.
  • Også den europeiske menneskerettighetskonvensjonen anerkjenner veganisme som livssyn.
  • Norsk vegansamfunn har på sine hjemmesider definert veganisme på følgende måte:
  • «Veganisme er et etisk standpunkt og en levemåte basert på respekt for dyr. Veganer har et plantebasert kosthold og unngår generelt å støtte produksjonsformer som utnytter dyr.»

---

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter