«Den ungdom som går i krigen med Åndens sverd og Guds fulle rustning, taper ikke kampen enten han lever eller dør. Det gjør derimot den som i stedet stoler på menneskelig kunnskap og undertrykker Guds Ord», skriver Andreas Årikstad i lørdagens Vårt Land. Årikstad er forfatter av den nye, kreasjonistiske læreboka «Guds verden», som Vårt Land skrev om i august.