Kristne friskoler i Bergen blir ikke invitert når det arrangeres interne utdanningsmesser om videregående utdanning på ungdomsskolene i kommunen, hevder Petter Gjessing, rektor ved katolske St. Pauls gymnas.