Foreningen Skaper har gitt ut læreboka «Guds verden», som forfekter at jorden ble skapt på seks dager for 6.000 år siden.